- นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าระบบได้โดยใส่รหัสประจำตัวนักเรียนในช่อง USERNAME ได้เลยโดยไม่ต้องใส่ PASSWORD
- ขับเคลื่อนภายใต้การพัฒนาระบบของทีมพัฒนาระบบSMSS
- สามารถใช้งานได้กับทุก Web Browserสำหรับ PC และบนมือถือระบบ ios และ Android