>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
20/ธ.ค./2561 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคม ที่ 99 / 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมดําเนินการสอนซอมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ (ทองคําศัพท) ประจําปการศึกษา 2561 ( 1493 / )
    คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคม ที่ 99 / 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมดําเนินการสอนซอมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ (ทองคําศัพท) ประจําปการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
ประเมิน SMT ของโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ( 1718 / )
    โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
โครงการทุนการศึกษา SYS Education Fund ( 1529 / )
    คณะกรรมการโครงการทุนการศึกษา SYS Education Fund บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด มาตรวจเยี่ยมนักเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง ( 1573 / )
    คณะครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ครูปารีวรรณ โคตรชมภู ครูโสภณ วงษ์คงดี ครูเดชอุดม แก้วประเสริฐ และครูนุชนาถ พานคำ เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทสไทย) จังหวัดระยอง วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ชั้น 3 โรงเรียนมัธยมตากสิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
โครงการเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดระยอง ( 1536 / )
    ครูปารีวรรณ โคตรชมภู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดระยอง วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ วัดละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ( 1502 / )
    ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรีชา นาคศิริ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักเรียนโครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง" ( 1563 / )
    ครูอรพรรณ สาสมจิตต์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักเรียนโครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง" วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ( 1615 / )
    ผู้อำนวยการปรีชา นาคศิริ พร้อมด้วยครูนิรมล ดอกดิน และครูศิริพร แทนทด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC คณะครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ( 1541 / )
    ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมร่วมกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จ และความงอกงามของผู้เรียน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1396 / )
    ครูจันทิมา สรรเสริญ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/34 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>