>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธสักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ( 2448 / )
    วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธสักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) ประจำปีการศึกษา 2561 ( 2423 / )
    วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทีมวิทยากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ( 2462 / )
    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ค./2561 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 159/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ( 2430 / )
    คำสั่งที่ 159/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวัยใสป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ( 2577 / )
    กิจกรรมวัยใสป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
แข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่ ( 4524 / )
    นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนสุนทรภู่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ( 2599 / )
    กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
รับการประเมิน กตปน. ปีการศึกษา 2560 ( 2586 / )
    โรงเรียนชำฆ้อรับการประเมิน กตปน. ปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฎิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ Helping Students Visualize Mathematics ( 2453 / )
    30 มิถุนายน 2561 ครูอนงค์ ดลชม และครูนุชนาถ พานคำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ Helping Students Visualize Mathematics ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
1/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการตกน้ำ ( 2819 / )
    อบรมโครงการส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการตกน้ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/34 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>