>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
24/มี.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
จัดเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ( 2593 / )
    จัดเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาวระดับ “เพชร” ( 2720 / )
    คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาวระดับ “เพชร”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นม.3และม.6 ( 2666 / )
    ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นม.3และม.6
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 2 ครั้ง.
6/มี.ค./2561 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 44/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรายงานตัวนักเรียนชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 2695 / )
    คำสั่งที่ 44/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรายงานตัวนักเรียนชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มี.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
นางสาวศศิวิมล ภาวะหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ( 2414 / )
    นางสาวศศิวิมล ภาวะหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการ"ช้างเผือกชำฆ้อ" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 2610 / )
    ประกาศโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการ"ช้างเผือกชำฆ้อ" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
24/ก.พ./2561 : ภาพกิจกรรม
ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การมีส่วนร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย ( 2635 / )
    ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การมีส่วนร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2561 : ภาพกิจกรรม
อบรมในโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 ( 2446 / )
    อบรมในโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2561 : ภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนเป็นปีที่ 24 ( 2511 / )
    ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนเป็นปีที่ 24
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2561 : ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ป้องกันยาเสพติด ในโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ( 2421 / )
    เข้าค่ายสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ป้องกันยาเสพติด ในโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/34 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>