>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
6/ก.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งที่ 200 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ( 960 / )
    คําสั่งที่ 200 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งที่ 199 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา Best Practice และนิทรรศการประชารัฐของโรงเรียนชําฆอพิทยาคม ( 1868 / )
    คําสั่งที่ 199 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา Best Practice และนิทรรศการประชารัฐของโรงเรียนชําฆอพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ส.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (แก้ไขเพิ่มเติม) ( 1055 / )
    คำสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (แก้ไขเพิ่มเติม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 155 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกำรเรียนการสอนแบบ PBL (Quarter ที่ 1) ( 972 / )
    คำสั่งที่ 155 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกำรเรียนการสอนแบบ PBL (Quarter ที่ 1)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 153/2560 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเยาวชนชอสะอาดโครงการ“ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” ( 911 / )
    คำสั่งที่ 153/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเยาวชนชอสะอาดโครงการ“ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 162/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ( 894 / )
    คำสั่งที่ 162/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคมที่ 133 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ( 1021 / )
    คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคมที่ 133 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/มิ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 118/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ( 977 / )
    คำสั่งที่ 118/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มิ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ที่ 114/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารประจำโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม (วารสารต้นฆ้อ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ( 1059 / )
     คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ที่ 114/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารประจำโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม (วารสารต้นฆ้อ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มิ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคมที่ ๑๐๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดูแลแหลงเรียนรูและหองพิเศษโรงเรียนชําฆอพิทยาคม ( 1019 / )
    คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคมที่ ๑๐๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดูแลแหลงเรียนรูและหองพิเศษโรงเรียนชําฆอพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>