--||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||--
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ครูและผลงานนักเรียน


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนประชารัฐ
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

ระบบสารสนเทศนักเรียนSecondary school Information Administration System
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
6/ก.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งที่ 200 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ( 752 / )
    คําสั่งที่ 200 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งที่ 199 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา Best Practice และนิทรรศการประชารัฐของโรงเรียนชําฆอพิทยาคม ( 1442 / )
    คําสั่งที่ 199 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา Best Practice และนิทรรศการประชารัฐของโรงเรียนชําฆอพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ส.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (แก้ไขเพิ่มเติม) ( 843 / )
    คำสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (แก้ไขเพิ่มเติม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 155 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกำรเรียนการสอนแบบ PBL (Quarter ที่ 1) ( 777 / )
    คำสั่งที่ 155 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกำรเรียนการสอนแบบ PBL (Quarter ที่ 1)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 153/2560 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเยาวชนชอสะอาดโครงการ“ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” ( 721 / )
    คำสั่งที่ 153/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเยาวชนชอสะอาดโครงการ“ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 162/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ( 709 / )
    คำสั่งที่ 162/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคมที่ 133 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ( 825 / )
    คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคมที่ 133 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/มิ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 118/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ( 781 / )
    คำสั่งที่ 118/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มิ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ที่ 114/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารประจำโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม (วารสารต้นฆ้อ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ( 849 / )
     คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ที่ 114/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารประจำโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม (วารสารต้นฆ้อ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มิ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคมที่ ๑๐๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดูแลแหลงเรียนรูและหองพิเศษโรงเรียนชําฆอพิทยาคม ( 812 / )
    คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคมที่ ๑๐๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดูแลแหลงเรียนรูและหองพิเศษโรงเรียนชําฆอพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>