>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
5/มิ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมที่๙๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ( 1200 / )
    คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมที่๙๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มิ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมที่ ๙๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ( 1058 / )
    คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมที่ ๙๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มิ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมที่ ๙๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ( 1053 / )
    คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมที่ ๙๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มิ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ที่ ๙๕/ ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( 6298 / )
    คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ที่ ๙๕/ ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
16/พ.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 81/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว ( 3759 / )
    คำสั่งที่ 81/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
16/พ.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 82/2560 เรื่อง มอบหมายครูจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( 952 / )
    คำสั่งที่ 82/2560 เรื่อง มอบหมายครูจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 80/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ( 1322 / )
    คำสั่งที่ 80/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 79/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ( 4652 / )
    คำสั่งที่ 79/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 75/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ( 2265 / )
    คำสั่งที่ 75/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 74/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ( 4596 / )
    คำสั่งที่ 74/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>