--||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||--
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ครูและผลงานนักเรียน


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนประชารัฐ
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

ระบบสารสนเทศนักเรียนSecondary school Information Administration System
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้  

  หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม
เรื่อง : มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 ครั้งที่ 67
โดย : orrapan
เข้าชม : 910
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
1)      เด็กชายจิรภัทร       สมมาตร
2)      เด็กชายธงชัย          ถามนต์
3)      เด็กชายพีรพัตน์       งามคณะ
4)      เด็กชายรชานนท์      กล่ำป่วน
5)      เด็กชายรังสรรค์       ยอดพิมาย
6)      เด็กชายวงศกร        ยมจินดา
7)      เด็กชายวรชิต         สุวรรณโชติ
8)      เด็กชายวริทธิ์นันท์    ใหญ่สมบูรณ์
 
2. กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
1)      นายนันทภพ          วงศ์พึ่ง
2)      นายบวรวงศ์          นิวาสกุล
3)      นายภราดร            เรืองรุ่ง
4)      นายรณกฤต           ผ่อนให้
5)      นายสิทธิพล           ประมวลสุข
6)      นายสิทธิพล           เจนจัดการ
 
3. กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
1)      นายภานุพงษ์         เงางาม
2)      นางสาวศิรินทร์ญา      บุญเชื่อม
3)      นางสาวรัตติยา        โกมาลภัตร
 
4. กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
1)      เด็กหญิงธิติมา         สายทอง
 
5. กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
1)      เด็กชายสิทธิศักดิ์      พรมทา
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
6. กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอ
1)      เด็กชายณัฐพล        ภาคพานิช
2)      เด็กหญิงดรัลพร       จันริสา
7. กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1)      นางสาวณัฐริกา       วงศ์แย้ม
2)      นางสาวสาวิตรี        แดงทำดี
8. กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (คอร์สเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1)      นายพรภวิษย์         ทาประเสริฐ
9. กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (คอร์สเวิร์ด) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1)      เด็กชายภานุวัฒน์     บัวคลี่
2)      เด็กหญิงรติมา         ขำพิมพ์
10. กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1)      เด็กชายนัฐพงษ์       ธนาภรณ์
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11. กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1)      เด็กหญิงจิราพร       ทัตประคอง
2)      เด็กหญิงศศินา        วรรณศิริ
3)      เด็กหญิงสกุณี         ศรีพูล
4)      เด็กหญิงอาทิตยา     หวานเสนาะ
5)      เด็กหญิงอารียา       พุฒศิริ
12. กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1)      นางสาวนลัทพร       ภาคภูมิ
2)      นางสาวภัทรภร       บำรุงราษฎร์
3)      นางสาวรัตติยา        แทนทด
4)      นางสาวลักขณา       วงศ์พึ่ง
5)      นางสาวโกมลฐิติ      ทะยอมใหม่
13. กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1)      นายณัฐภัทร           สังข์ทอง
2)      นางสาวอนัญญา      เยาวนิจ
14. กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1)      เด็กชายธนสิทธิ์       สร้อยมาลา
2)      เด็กหญิงพัทธวรรณ   ลืมสวัสดิ์
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
15. กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 – ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1)      เด็กชายนพดล         มีแสง
2)      เด็กชายศุภณัฐ        เณรรักษา
16. กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 – ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1)      เด็กชายธนิสร         สุขสว่าง
2)      เด็กชายนันทวัฒน์     ถนอมวงศ์
17. กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1)      เด็กชายธีรภาพ        คุ้มหอม
2)      เด็กชายธีรศักดิ์        กาญจนโกศล
18. กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1)      เด็กชายปวีกรณ์       ไกรอิน
2)      เด็กชายพัชรพล       รื่นรมย์
3)      เด็กหญิงอรอนงค์      ประคองกาย
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
19. กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1)      เด็กชายทวีศักดิ์       กาญจนโกศล
20. กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1)      เด็กชายณัฐพล        นาคตระกูล
21. กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสาตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1)      เด็กหญิงชนิดา        สังเกตุ
2)      เด็กหญิงจิราภรณ์     วงศ์แววดี
22. กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสาตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1)      นายเอกชัย            มนัสขาว
23. กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสาตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1)      เด็กชายธรรมรัตน์     สัมมะจารินทร์
24. กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสาตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1)      นางสาวปิยธิดา       เจริญวงศ์
25. กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1)      นางสาวศศิวิมล       ภาวะหา
26. กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1)      นางสาวสุธิตา         ทองแดง
 
กลุ่มสาระภาษาไทย
27. กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1)      นางสาวยุวรี           แซ่เตียว
28. กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1)      เด็กหญิงอรณิชา       จรลี
29. กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1)      เด็กหญิงพรทิพา       สาครจันทร์
30. กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1)      เด็กหญิงณัฎฐา        ทำมาน
31. กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1)      นางสาววิภาวดี        พระมนตรี
32. กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้เข้าร่วม
1)      นางสาววิภา           พนาวรรณ
 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
33. กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
1)      เด็กหญิงธนัญญา      วงศ์รู้การ
2)      เด็กหญิงสุพรรณี      ศรีฤกษ์
 
กลุ่มสาระศิลปะ
34. กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1)      เด็กหญิงอธิกา         บำรุง
35. กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1)      เด็กหญิงภัทราภรณ์   จันทร์รัตนา
36. กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1)      นางสาวปภัทรสรา    รักษาชล
37. กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
1)      เด็กชายแก้วทิพย์      จันทาลุน
38. กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.4 – ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1)      นางสาวนภัสสร       อินหอม
 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
39. กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1)      เด็กชายคฑาภัท       ภาวินสิริ
2)      เด็กหญิงจิรภาพร     สัตย์ซื่อ
3)      เด็กหญิงวรวรรณ      วงศ์แย้ม
40. กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1)      นางสาวธัญลักษณ์    จงกสิกรรม
2)      นางสาววันวิสา        บำรุง
3)      นางสาวอาทิตยา      เจริญผล
41. กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Application ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1)      นางสาวณัชชา        ขอบทอง
2)      นายอภิญญา           สิงหา
42. กิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1)      เด็กชายกฤษฎา       เย็นสุข
2)      เด็กชายศุภวิชญ์       เผยสง่า
43. กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1)      เด็กหญิงนิตยา        สัมมะจารินทร์
2)      เด็กชายพิทยาพล     เจริญมงคล
44. กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4 – ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1)      นายกันตพงศ์          ตรงชื่น
2)      นางสาวลลิตา         ยินดี
45. กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1)      นายวรพงศ์            ปตุโม
2)      นายสิริโชค            ไชยเขต5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

ภาพกิจกรรม5 อันดับล่าสุด

      การตรวจ ประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 28/ส.ค./2563
      ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ตรวจเยี่ยม ติดตาม การประเมินเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563 29/มิ.ย./2563
      คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 18/มิ.ย./2563
      โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมขยายเวลารับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2563 29/เม.ย./2563
      ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจกรรมจิตศึกษา 1/ต.ค../2562