>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทิมา สรรเสริญ
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวธาริณี ชัยเวส
ครูอัตราจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
5 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
7 : กลุ่มสาระการงาน ฯ
8 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระศิลปศึกษา
10 : เจ้าหน้าที่