>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    เรื่อง : ส่งเสริมการมีสมาธิในการเรียนรายวิชาการสร้างนำเสนอ รหัสวิชา ง 20220

เจ้าของผลงาน : นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 757    จำนวนการดาวน์โหลด : 360 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่องานวิจัย    :          ส่งเสริมการมีสมาธิในการเรียนรายวิชาการสร้างนำเสนอ 
                                   รหัสวิชา ง 20220
ผู้รายงาน      :           นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก
ปีที่ทำวิจัย     :           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สถานศึกษา   :          โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม  ตำบลชำฆ้อ  อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
                                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
บทคัดย่อ
 
          การวิจัยเรื่องส่งเสริมการมีสมาธิในการเรียนรายวิชาการสร้างนำเสนอ  รหัสวิชา ง 20220     มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1) เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนของนักเรียน
          2) สร้างสมาธิในชั้นเรียนและสร้างนิสัยให้ผู้เรียนมีความสงบนิ่งได้
ผลการวิจัยพบว่า  เมื่อผู้สอนใช้วิธีสอนแบบเล่นปนเรียน  หรือกิจกรรมฝึกสมาธิท้ายชั่วโมง  นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม คิดเป็นร้อยละ  100

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 อันดับล่าสุด

      ส่งเสริมการมีสมาธิในการเรียนรายวิชาการสร้างนำเสนอ รหัสวิชา ง 20220 26/มิ.ย./2559