--||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||--
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ครูและผลงานนักเรียน


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนประชารัฐ
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

ระบบสารสนเทศนักเรียนSecondary school Information Administration System
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
29/มิ.ย./2563 : ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ตรวจเยี่ยม ติดตาม การประเมินเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ( 19 / )
    วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ตรวจเยี่ยม ติดตาม การประเมินเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563 โดยการต้อนรับของ ผอ.ชาตรี เจริญสุข และคณะครูโรงเรียนชำฆ้อพิท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/มิ.ย./2563 : ภาพกิจกรรม
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( 34 / )
    วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นำโดยท่านประธานคณะอนุกรรมการ ผอ.สมนึก คฤคราช และคณะ เข้าติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะการบริหารงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียน รวมทั้งติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/เม.ย./2563 : ภาพกิจกรรม
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมขยายเวลารับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2563 ( 90 / )
    โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมขยายเวลารับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ต.ค../2562 : ภาพกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจกรรมจิตศึกษา ( 381 / )
    วันจันทน์ที่ 30 กันยายน 2562 Collective trainer โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ได้ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจกรรมจิตศึกษา ให้กับคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนนิคมวิทยา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ส.ค./2562 : ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เรื่อง สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ( 565 / )
    วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เรื่อง สถานศึกษารางวัลพระราชทาน เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำเนินงาน เนื่องจากโรงเรียนชำฆ้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2562 : ภาพกิจกรรม
รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( 428 / )
    รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ค./2562 : ภาพกิจกรรม
เกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุด สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 470 / )
     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ จำนวน ๕ ท่าน ประ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/พ.ค./2562 : ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน ( 529 / )
    วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นวัตกรรม 3 รูปแบบ คือ การจักการเรียนการสอนแบบบูรณาการโ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/เม.ย./2562 : ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแหลมบัววิทยา ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ( 447 / )
    วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแหลมบัววิทยา ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้ ๓ นวัตกรรม ประกอบด้วย การจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem base learning) จิตศึกษา และ PLC รวมถึงการจัดการศึกษาตามห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ม.ค./2562 : ภาพกิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ ( 664 / )
    วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>