[x] ปิดหน้าต่างนี้
--||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||--
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ครู
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนประชารัฐ
ระบบสารสนเทศการบริหาร
 
 

 

 

Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู
ระบบสารสนเทศนักเรียน

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
6/มี.ค./2561 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 44/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรายงานตัวนักเรียนชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 380 / )
    คำสั่งที่ 44/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรายงานตัวนักเรียนชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.พ./2561 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 28/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ( 359 / )
    คำสั่งที่ 28/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ม.ค./2561 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 20/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียน ฯ ( 390 / )
    คำสั่งที่ 20/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียน ฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ม.ค./2561 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 19/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษางานโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม ( 319 / )
    คำสั่งที่ 19/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษางานโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ม.ค./2561 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 12/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดเตรียมเอกสารรองรับการประเมินการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา ฯ ( 342 / )
    คำสั่งที่ 12/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดเตรียมเอกสารรองรับการประเมินการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา ฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ม.ค./2561 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 361/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ( 361 / )
     คำสั่งที่ 361/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ธ.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 268 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2560 ( 264 / )
    คำสั่งที่ 268 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ธ.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 265 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ( 252 / )
    คำสั่งที่ 265 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/พ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 251/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560 ( 298 / )
    คำสั่งที่ 251/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/พ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 240/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถ ในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Liteacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ครั้งที่ 3 ( 273 / )
    คำสั่งที่ 240/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถ ในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Liteacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ครั้งที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>