>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทิมา สรรเสริญ
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวธาริณี ชัยเวส
ครูอัตราจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
5 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
7 : กลุ่มสาระการงาน ฯ
8 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระศิลปศึกษา
10 : เจ้าหน้าที่