ชื่อ - นามสกุล :นายนพพร นามสว่าง
ตำแหน่ง :ครูคศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระ/งานโสตทัศนูปกรณ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงาน ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ