ชื่อ - นามสกุล :นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก
ตำแหน่ง :ครูค.ศ.1
หน้าที่หลัก :ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Telephone :
Email :ajake@chumkhor.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงาน ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูค.ศ.1