ชื่อ - นามสกุล :นายบุญยืน ทองวันดี
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :นักการภารโรง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม : นักการภารโรง