ชื่อ - นามสกุล :นายธนัตถ์สรณ์ วงศ์พึ่ง
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
หน้าที่หลัก :ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
ที่อยู่ :ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)