ชื่อ - นามสกุล :นายจอมพล เกตุแก้ว
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :จัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ที่อยู่ :111 หมู่8 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
Telephone :0885699915
Email :onggamer13@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : คอมพิวเตอร์