ชื่อ - นามสกุล :นางรชยา แพงศรี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน