หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม
หัวข้อ : กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
โดย : nuchanat
อ่าน : 409
อังคาร ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง” 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลชำฆ้อ ตรวจประสิทธิภาพการแปรงฟัน ของนักเรียนชั้น ม.1 
ในกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม