หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม
หัวข้อ : ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ
โดย : nuchanat
อ่าน : 381
เสาร์์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ร่วมกันทำกระทงจากใบตองและวัสดุจากธรรมชาติ
เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของประเพณีวันลอยกระทงของไทยที่ควรรักษาไว้และตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม