หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม
หัวข้อ : โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รวมพลัง ปราบทุจริต ภารกิจ ไทยทั้งชาติ
โดย : nuchanat
อ่าน : 240
เสาร์์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รวมพลัง ปราบทุจริต ภารกิจ ไทยทั้งชาติ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม คณะครู และนักเรียน
ร่วมดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีความมุ่งมั่นละมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม