หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม
หัวข้อ : ต้อนรับคณะกรรมการติดตามนักเรียน
โดย : orrapan
อ่าน : 337
เสาร์์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ยินดีต้อนรับ
นายเริงศักดิ์ คันสร และนายกษิต ธีรอัจฉริยะ คณะกรรมการติดตามนักเรียน

ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับและกลั่นกรองจำนวนนักเรียน และรับรองยืนยันความถูกต้องของโรงเรียน
เพื่อป้องกันการนำนักเรียนที่ไม่ปรากฏตัวตนในโรงเรียนไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม