หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม
หัวข้อ : รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดย : orrapan
อ่าน : 495
ศุกร์์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมจันท์ผา โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม