หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม
หัวข้อ : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เรื่อง สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
โดย : nuchanat
อ่าน : 637
ศุกร์์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์