หมวดหมู่ : คำสั่งปฏิบัติราชการ
หัวข้อ : คําสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ที่ 211/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 333
จันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

คําสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ที่ 211/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา