หมวดหมู่ : คำสั่งปฏิบัติราชการ
หัวข้อ : คําสั่งโรงเรียนชําฆ้อพิทยาคม ที่ 300/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 1915
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

คําสั่งโรงเรียนชําฆ้อพิทยาคม
 ที่ 300/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562