หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม
หัวข้อ : ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ตรวจเยี่ยม ติดตาม การประเมินเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563
โดย : Oratai
อ่าน : 122
จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ตรวจเยี่ยม ติดตาม การประเมินเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563  โดยการต้อนรับของ ผอ.ชาตรี เจริญสุข และคณะครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมให้การต้อนรับ