หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ ๒
โดย : Oratai
อ่าน : 651
เสาร์์ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนจึงขอแจ้งปิดสถานศึกษา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564 ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเวลาดังกล่าวให้กับนักเรียนต่อไป จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดตามประกาศโรงเรียนด้านล่าง