ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดสรร ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูชาวต่างชาติรายวิชาภาษาอังกฤษ 5
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน ๑ อัตรา สมัคร 10 เม.ย ถึง 21 เม.ย 2566 Announcement of Chumkhorpittayakhom School Recruitment of a Full Time Foreign Teacher 7
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 10 เม.ย. -21 เม.ย.66 1
ประกาศโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาฟิสิกส์ 33
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาฟิสิกส์ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS วันที่15-17 สิงหาคม 2565 15
ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 2
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 2
กิจกรรม เปิดบ้านกลางสวน ชวนชมชำฆ้อพิท เรียนรู้ชีวิต ตามแนว "เกษตรนววิถี" 17
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ เทศบาลตำบลชำฆ้อ และกองอ... 16
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และประดับอินทรธนู ประจำปีการศึกษา 2565 37
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3 โรงเรียนชำฆ้อพิทยา... 15
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ดำเนินการทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 30
ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล 31

นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้