ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม พ.ศ.2566 5
ด่วนที่สุด เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน ๑ อัตรา Announcement of Chumkhorpittayakhom School Recruitment of a Full Time Foreign Teacher 25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดสรร ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูชาวต่างชาติรายวิชาภาษาอังกฤษ 6
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน ๑ อัตรา สมัคร 10 เม.ย ถึง 21 เม.ย 2566 Announcement of Chumkhorpittayakhom School Recruitment of a Full Time Foreign Teacher 15
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 10 เม.ย. -21 เม.ย.66 3
ประกาศโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาฟิสิกส์ 43
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้... 25
ทัศนศึกษา ปี 2566 23
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ... 18
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ... 13
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเยาวชนและวัยรุ่... 16
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียน 16
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ 13
ศึกษาดูงานโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 12

นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้