วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติอ่านต่อ...
 วันพระราชทานธงชาติไทยอ่านต่อ...
 กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน"อ่านต่อ...
 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอ่านต่อ...
 ทัศนศึกษา ปี 2566อ่านต่อ...
 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระราชชนนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม อ่านต่อ...
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566อ่านต่อ...
 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเยาวชนและวัยรุ่นอ่านต่อ...
 โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนอ่านต่อ...
 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์อ่านต่อ...
 ศึกษาดูงานโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาอ่านต่อ...
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติอ่านต่อ...
 การอบรมโครงการ ช.พ. สดใส ใส่ใจ สุขภาวะทางอารมณ์ อ่านต่อ...
 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566อ่านต่อ...
 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา อ่านต่อ...
          ทั้งหมด  57  รายการ

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้