กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 25 ด้วยคะแนน 86.73
✨️✨️วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566✨️✨️
นางรชยา แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม มอบหมายให้นายณรงศักดิ์ ใจยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึกซ้อม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี
✨️✨️โดยผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 25 ด้วยคะแนน 86.73 ????????????
????????ขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนตัวแทนทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจ
????????ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกท่าน ที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือ ตลอดจนให้กำลังใจ เป็นอย่างดีเสมอมา


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้