พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และประดับอินทรธนู ประจำปีการศึกษา 2565
????????????วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566????????????
นางรชยา แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และประดับอินทรธนู ประจำปีการศึกษา 2565


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้