กิจกรรม เปิดบ้านกลางสวน ชวนชมชำฆ้อพิท เรียนรู้ชีวิต ตามแนว "เกษตรนววิถี"
????วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566????
????โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ได้ดำเนินการเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ภายใต้กิจกรรม เปิดบ้านกลางสวน ชวนชมชำฆ้อพิท เรียนรู้ชีวิต ตามแนว "เกษตรนววิถี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ อีกทั้งเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และสถานศึกษาเครือข่าย
????ขอขอบคุณท่าน ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายท่าน รองวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ภายใต้กิจกรรม เปิดบ้านกลางสวน ชวนชมชำฆ้อพิท เรียนรู้ชีวิต ตามแนว "เกษตรนววิถี"
????ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมค่ะ

นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้