กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับ นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้