โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียน
นางรชยา แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายณรงศักดิ์ ใจยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบริเวณทางข้าม ณ ถนนสายชำฆ้อ-อู่ทอง ช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม อ.เขาชะเมา จ.ระยอง


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้