โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเยาวชนและวัยรุ่น
นางรชยา แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายณรงศักดิ์ ใจยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมจีดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเยาวชนและวัยรุ่น โดยมีสาธารณสุขจังหวัดระยอง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับนักเรียน ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม อ.เขาชะเมา จ.ระยอง


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้