กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
นางรชยาแพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม นายณรงศักดิ์ ใจยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้