กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระราชชนนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
นางรชยา แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายณรงศักดิ์ ใจยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระราชชนนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้