กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางรชยา แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายณรงศักดิ์ ใจยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้กับในเรียน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ โรงยิมโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม มีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย เช่น การประกวดชุดรีไซเคิล ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมแข่งขัน Science Show ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับนักเรียน เป็นต้น


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้