กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน"
วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ร่วมกันจักกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน" แด่ นายสมพร ศรีเพ็ชร พนักงานขับรยนต์ โดยมีนายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้