วันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2566 นางรชยา แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ ใจยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม คณะครูและนักเรียน
ได้จัดกิจกรรมเคารพรงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชธานธงชาติไทย 28 กันยายน
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมลำลึกดึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานรงใตรรงค์เป็นรงชาติไทย น โรงเรียนนำข้อพิทยาคม
นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนำม้อพิทยาคม
งานฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้