วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายณรงศักดิ์ ใจยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม คณะครู และนักเรียน จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้