กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือพักแรมอ่านต่อ...
 ค่ายวิทยาศาสตร์อ่านต่อ...
 โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่ายคุณธรรมอ่านต่อ...
 ร่วมกันจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาอ่านต่อ...
 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ร่วมงานฉลองถวายพระพุทธชินราชและเทศน์มหาชาติประจำปี 65อ่านต่อ...
 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70อ่านต่อ...
 ดูงานการทำ Marketing สวนเจริญทรัพย์อ่านต่อ...
 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมอ่านต่อ...
 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ณ อ่างดอกกราย เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติอ่านต่อ...
  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันสำคัญของปวงชนชาวไทยอ่านต่อ...
 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์2565อ่านต่อ...
 เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นผู้ประกอบการอ่านต่อ...
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านต่อ...
 25 พฤศจิกายน "วันวชิราวุธ" และ วันมหาธีรราชเจ้า ร่วมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 บิดาแห่งลูกเสือไทยอ่านต่อ...
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565อ่านต่อ...
          ทั้งหมด  54  รายการ
นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้