โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ เทศบาลตำบลชำฆ้อ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง(ฝ่ายทหาร)(กอ.รมน.) ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ร่วมกันจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ร่วมงานฉลองถวายพระพุทธชินราชและเทศน์มหาชาติประจำปี 65
ร่วมทำบุญบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ(พระเวสสันดรชาดก) ณ วัดชำฆ้อ
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์2565
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันสำคัญของปวงชนชาวไทย
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมลอยกระทง
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมส่งศึกษาดูงานจิตศึกษา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ผู้ว่าพบบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 14 ตุลาคม 2565
โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้