พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และประดับอินทรธนู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ณ อ่างดอกกราย เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้