ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม พ.ศ.2566 32
ด่วนที่สุด เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน ๑ อัตรา Announcement of Chumkhorpittayakhom School Recruitment of a Full Time Foreign Teacher 37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดสรร ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูชาวต่างชาติรายวิชาภาษาอังกฤษ 14
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน ๑ อัตรา สมัคร 10 เม.ย ถึง 21 เม.ย 2566 Announcement of Chumkhorpittayakhom School Recruitment of a Full Time Foreign Teacher 17
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 10 เม.ย. -21 เม.ย.66 5
ประกาศโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาฟิสิกส์ 51
ข่าวกิจกรรม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ... 76
วันพระราชทานธงชาติไทย 73
กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน" 71
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้... 96
ทัศนศึกษา ปี 2566 95
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ... 81
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ... 78
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเยาวชนและวัยรุ่... 78


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้