[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CATSITE 2015
--||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||--
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ครู
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนประชารัฐ
ระบบสารสนเทศการบริหาร
 
 

 

 

Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู
ระบบสารสนเทศนักเรียน

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ ในศตวรรษที่ ๒๑ ( 120 / )
    วันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ ในศตวรรษที่ ๒๑ (คูปองครู) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธสักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ( 144 / )
    วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธสักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) ประจำปีการศึกษา 2561 ( 134 / )
    วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทีมวิทยากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ( 157 / )
    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ค./2561 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 159/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ( 165 / )
    คำสั่งที่ 159/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวัยใสป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ( 176 / )
    กิจกรรมวัยใสป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
แข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่ ( 175 / )
    นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนสุนทรภู่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ( 177 / )
    กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
รับการประเมิน กตปน. ปีการศึกษา 2560 ( 167 / )
    โรงเรียนชำฆ้อรับการประเมิน กตปน. ปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฎิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ Helping Students Visualize Mathematics ( 152 / )
    30 มิถุนายน 2561 ครูอนงค์ ดลชม และครูนุชนาถ พานคำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ Helping Students Visualize Mathematics ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>