>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจหลักฐานโครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง" ( 1710 / )
    ครูอรพรรณ สาสมจิตต์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจหลักฐานโครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระยอง ( 1603 / )
    ครูศิริพร แทนทด และครูอรพรรณ สาสมจิตต์ เข้าร่วมประชุมคณะดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระยอง วันที่ 13 พฤสจิกายน 2561 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( 1642 / )
    ครูศิริพร แทนทด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ( 1652 / )
    ครูจิราพร เอี่ยมสะอาด ครูวัชรพงศ์ บุญต้น และครูอรทัย ฝ่ายนา เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ณ โรงเรียนประณีตวิทยาคม โดยมีคณะครูเข้าร่วม 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประณีตวิทยาคม โรงเรียนบ่อวิทยาคาร โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามนักเรียน ( 1628 / )
    ต้อนรับคณะกรรมการติดตามนักเรียน ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับและกลั่นกรองจำนวนนักเรียน และรับรองยืนยันความถูกต้องของโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ( 1679 / )
    มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี ( 1625 / )
    พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
เยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดระยอง ( 1596 / )
    เยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดระยอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ( 1739 / )
    จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ธ.ค./2561 : ภาพกิจกรรม
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รวมพลัง ปราบทุจริต ภารกิจ ไทยทั้งชาติ ( 1627 / )
    โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รวมพลัง ปราบทุจริต ภารกิจ ไทยทั้งชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/34 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>