>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
21/มี.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 857 / )
    คำสั่งที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มี.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 41/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ( 1410 / )
    คำสั่งที่ 41/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มี.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ( 864 / )
    คำสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มี.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ( 1147 / )
    คำสั่งที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มี.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ( 879 / )
    คำสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 30/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนและจำหน่าย (ชุดพละ/กระเป๋านักเรียน/สมุดนักเรียน) ( 2178 / )
    คำสั่งที่ 30/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนและจำหน่าย (ชุดพละ/กระเป๋านักเรียน/สมุดนักเรียน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 28/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 ( 1210 / )
    คำสั่งที่ 28/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.พ./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 23/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 8072 / )
    คำสั่งที่ 23/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14/ก.พ./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ( 927 / )
    คำสั่งที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.พ./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ( 991 / )
    คำสั่งที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>